ნინო ალექსიძე - დირექტორის მოადგილე                                                      

ტელ: +995 (599) 50 38 30

e-mail: ninonaleksidze@gmail.com

 
ხელოვნებათმცოდნე; ხელოვნების  სერტიფიცირებული  პედაგოგი.                                                           

სამუშაო გამოცდილება   

ხელოვნების  განვითარების  საერთაშორისო  ცენტრი "ოქრომრავალი  კოლხეთი";  პოზიცია -სამხატვრო  ხელმძღვანელი;

სსიპ  ქალაქ  თბილისის 47-ე  საჯარო  სკოლა  პოზიცია -ესთეტიკური  აღზრდის  კათედრის ხელმძღვანელი; სასწავლო  პროცესის  მონიტორინგის  ჯგუფის  ხელმძღვანელი;

ქ.თბილისის კინო ხელოვნების  კოლეჯი; პოზიცია - მხატვრული  შემოქმედების  ფსიქოლოგიის პედაგოგი;

ხელოვნების კერძო სკოლა "ფსიქოდრამა;" პოზიცია -დირექტორი;

საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების  სამინისტრო;  პოზიცია -ხელოვნების სახელმძღვანელოების  გრიფირების  ექსპერტი;