მერი ალბორიშვილი - დირექტორის მოადგილე                                                     

ტელ: +995(577) 335 401

e-mail: alborishvili.meri@gmail.com


განათლება                                        

1967-1972ცხინვალის პედაგოგიური ინსტიტუტი; სპეციალობა-ფილოლოგიური; ქართული ენა და ლიტერატურა;  სამუშაო გამოცდილება  

2007 წლიდან დღემდე - სსიპ გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის ქალაქ თბილისის N51 საჯარო სკოლა; პოზიცია-დირექტორის მოადგილე; 

1994-2007   - ქ. თბილისის N143 საჯარო სკოლა; პოზიცია: დირექტორის მოადგილე, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი; 

1986 -1994 - ქ. თბილისის N181 საშუალო სკოლა; პოზიცია: დირექტორის მოადგილე, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი;

1982-1986 - ქ. თბილისის  N69 საშუალო სკოლა; პოზიცია: დირექტორის მოადგილე;

1976-1982 - ქ. თბილისის N39 საშუალო სკოლა;  პოზიცია: ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი.