დისციპლინარული კომიტეტის თავმჯდომარე - მაია შაღაშვილი-გრიგოლია

 

წევრები:

 

ცირა ნიკოლაშვილი - პედაგოგი

ქეთევან ცხვარიაშვილი - პედაგოგი

მარიამ ჩხეიძე- მოსწავლე

ნინო ოდიშვილი - მოსწავლე

მარიამ კუპატაძე - მოსწავლე

ნინო ქვარიანი - მშობელი

ნათია ალფაიძე - მშობელი

ვერა ჩხარტიშვილი - მშობელი