2018-2109 სასწავლო წლის IX და X კლასის წლიური გამოცდების საგამოცდო საკითხები. (მათემატიკა, ფიზიკა,  ქიმია, გეოგრაფია)

IX კლასის გამოცდისთვის

2018-2019 სასწავლო წლის მე-9 კლ საგამოცდო პროგრამა

10 კლასის საგამოცდო საკითხები

10 კლასის თემები