1.      საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

https://school51saz.blogspot.com/

2.      უცხო ენების კათედრა

https://englishlanguagechair.blogspot.com/p/blog-page.html

3.      ესთეტიკის კათედრა

http://51-estetika.blogspot.com/p/blog-page_25.html

4.      ქართულის კათედრა

https://school51qar.blogspot.com/p/blog-page.html

5.      დაწყებითების კათედრა

https://51skola.blogspot.com/p/blog-page_6706.html

6.      მათემატიკის კათედრა

http://katedramatematikis.blogspot.com/

7. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა

https://school51sab.blogspot.com/p/blog-page.html