დაწყებითი საფეხურის კათედრა

კათედრაზე არის 28 წევრი, აქედან  5 პრაქტიკოსი, 22 უფროსი და 1 წამყვანი პედაგოგია;

კათედრის ხელმძღვანელი-ჟანა(ნატა) დუნდუა

კათედრის წევრები:

 

 

 
I  კლასი
1.თამთა თოდუა
2.მარი კბილცეცხლაშვილი
3.მზევინარ ბერუაშვილი
4.რუსუდან დვალაძე
5.შორენა ასათიანი
6.ჟანა(ნატა) დუნდუა
 
II კლასი
1.თეა ქავთარაძე
2.ეკა ჯოჯუა
3.ქეთევან რჩეულიშვილი
4.მანანა(ნადეჟდა)ჩიტიაშვილი
5.მაკა გაბუნია
6.იზო კეკელიშვილი
 
III კლასი
1.ბელა ქურასპედიანი
2.ანა წულუკიძე
3.ხათუნა ტატუაშვილი
4.ანა ქიტუაშვილი
5.მარინე გოგეშვილი
5.თეა ღვინჯილია
6.ელისო კეზევაძე
 
IVკლასი
1.ეკატერინე დვალი
2.ნელი(იმედა) ხაზარაძე
3.დარეჯან(ლალი) ქვეითაია
4.ქეთევან ცხვარიაშვილი
5.ნათია ნუგზარაშვილი
6.ქეთევან ქველაძე

 

პრაქტიკანტები:

1.მზია ხარაიძე
2.ასმათ ჯავახიშვილი
3.თაკო ღამბარაშვილი