სპორტის კათედრა 

კათედრაზე არის 9 წევრი, აქედან 6 პრაქტიკოსი და 3 უფროსი პედაგოგია;

კათედრის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ლაცაბიძე;

 

კათედრის წევრები:

1.       შალვა თევზაძე

2.       დალი გელაშვილი

3.       ირინა სიმონიანი

4.       დიანა მანგოშვილი

5.       გვანცა ეჯიბაძე

6.       თამარ გოგიჩაიშვილი

7.       ნატო ლიპარტელიანი

8.      ალექსანდრე ლაცაბიძე

9.      ლაშა ღონღაძე