ესთეტიკის კათედრა

კათედრაზე არის 16 წევრი, 6 უფროსი და 10 პრაქტიკოსი მასწავლებელი;

კათედრის ხელმძღვანელი ლელა სამხარაძე;

კათედრის წევრები:

1.       ლელა სამხარაძე

2.       მარინა გახუტიშვილი

3.       შორენა ბაღაშვილი

4.       თამუნა ჭუმბურიძე

5.       მაკა მამასახლისი

6.       სოფიკო ბერაია

7.       თამარ კენჭიაშვილი

8.       ნანა მესხი

9.       ნინო ალექსიძე

10.   ნატალია მეტრეველი

11.   ია ნუცუბიძე

12.   ნინო გოდერძიშვილი

13.   თაკო ღამბარაშვილი

14.   ეკატერინე ბულაშვილი

15.   დიანა გრატიაშვილი

16.   დარია თაბუკაშვილი