რუსული ენის კათედრა

კათედრაზე არის 9 წევრი, მათ შორის 2 პრაქტიკოსი, 6 უფროსი პედაგოგი;

კათედრის ხელმძღვანელი ნატალია გზირიშვილი;

კათედრის წევრები:

1.ნატალია გზირიშვილი
2.ნინო მოლაშხია
3.ნინო მჭედლიშვილი
4.თამარ ქესანაშვილი
5.ქეთინო ბეროზაშვილი
6.ელენე ნაცვლიშვილი
7.მადონა ლომიძე
8.ტატიანა ბლიაძე
9.ქეთინო ოჩიგავა