საბუნებისმეტყველო კათედრა

კათედრაზე არის18  წევრი, აქედან  5 პრაქტიკოსი ,  10 უფროსი და 3 წამყვანი პედაგოგია;

კათედრის ხელმძღვანელი   ლალი მგელაძე;

კათედრის წევრები:

1.      მგელაძე ლალი

2.      ბარბარე ჯიაძე

3.      ინგა ღუღუნიძვილი

4.      თამარ მესხი

5.      მალხაზ ელერდაშვილი

6.      ციცინო ვახტანგიშვილი

7.      ხათუნა მჭედლიშვილი

8.      ნინო ჩიჯავაძე

9.      მაია ჩხაიძე

10.  მაია სტეფანიშვილი

11.  ნანა მესხიშვილი

12.  ლია ბერაძე

13.  თინიკო კვიტაიშვილი

14.  მანანა ეჯიბაძე

15.  ნანა ლომინაძე

16.  ანა ყანდაშვილი

17.  ნინო შუბლაძე

18.  თამუნა მაისურაძე