საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრაზე 17 პედაგოგია. 


წამყვანი - 1
პრაქტიკოსი - 1
უფროსი - 15

კათედრის ხელმძღვანელი ირმა კვანტიძე

კათედრის წევრები:

1.    დოლიძე გულნარა

2.    კუპრავა-გოგოლაძე ანა

3.    შაღაშვილი-გრიგოლია მაია

4.    მირიანაშვილი ნონა

5.    რევაზაშვილი ეკა

6.    ჩაფიძე თამარ

7.    ჯავახიშვილი თამარ

8.    გვენეტაძე ნინო

9.    გურგენიძე თამარ

10.  ნიკოლაიშვილი ცირა

11.  კანდელაკი თამარ

12.  ოზბეთელაშვილი ნათია

13.  წერეთელი ნაილი

14.  მაძღარაშვილი მაია

15.  ჯოჯუა ნინო

16.  შარაბიძე მაია

17.  კვანტიძე ირმა