მათემატიკის კათედრა

კათედრაზე არის 20 წევრი, აქედან 3 პრაქტიკოსი, 10 უფროსი და 7 წამყვანი პედაგოგია;

კათედრის ხელმძღვანელი ლიდა ჭანკვეტაძე;

 

კათედრის წევრები:

1.       ლიდა ჭანკვეტაძე - წამყვანი

2.       მანანა კვინიკაძე - წამყვანი

3.       ნინო კაპანაძე - წამყვანი

4.       ლალი მეყანწიშვილი - წამყვანი

5.       თამარ ვერულაშვილი - წამყვანი

6.       მარეხი ივანიძე - წამყვანი

7.       დიანა ივანიძე - წამყვანი

8.       ნანა მახათაძე - უფროსი

9.       ლალი გოგია - უფროსი

10.     ელისო კაკუშაძე - უფროსი

11.     მარიამ გოგილაშვილი - უფროსი

12.     ნანა გაჩეჩილაძე - უფროსი

13.     ნანა სახვაძე - უფროსი

14.     ანა საგინაშვილი - უფროსი

15.     დიანა სანიკიძე - პრაქტიკოსი

16.     ეთერი ორდენიძე - პრაქტიკოსი

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

17.   მარიანა აბულაძე - უფროსი

18.   მანანა ბერიძე - უფროსი

19.   ნანა დვალი-უგულავა - უფროსი

20.   მანანა ყვირალაშვილი - პრაქტიკოსი