იასონ დავითური

ტელ: 599 114228

პოზიცია:  მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი

განათლება:

1975-1976   სავაჭრო ტექნიკუმი

სამუშაო გამოცდილება:

1990-1991  საქართველოს სამეცნიერო ტექნიკური ინფორმაციისა და ტექნიკურ-ეკონომიურ გამოთვლათა სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი; პოზიცია: სანტექნიკოსი

1985-1990 №28 თბოსადგური; პოზიცია: სანტექნიკოსი

1983-1984 თბილმეურნეობა; პოზიცია: ზეინკალი

2000-2008 სსიპ გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის ქალაქ თბილისის №51 საჯარო სკოლა; პოზიცია: სანტექნიკოსი

2008-დღემდე  სსიპ გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის ქალაქ თბილისის №51 საჯარო სკოლა  პოზიცია: სამეურნეო ნაწილის გამგე