თამარ ვერულაშვილი

პოზიცია:ინფორმაციული მენეჯერი

ტელეფონი:   577335406

ელ. ფოსტა: verulashvili.tamar@gmail.com

განათლება:

1984წ. ქ. თბილისის 166-ე საჯ. სკოლა.

1985_1990წ. ქ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის     მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი.

შრომითი გამოცდილება:

2006 წლიდან დღემდე გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის ქ. თბილისის NN51 საჯარო სკოლის ინფორმაციული მენეჯერი, მათემატიკის პედაგოგი;

2016 წლიდან დღემდე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი -მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ტრენერი;

2016 წლიდან დღემდე - განათლების ხარისხის მართვის ეროვნული ცენტრი, ავტორიზაციის ექსპერტი;

2017-2019 წწ.  ზოგადი განათლების  მათემატიკის სასკოლო სახელმძღვანელოების/სერიების რეცენზენტი;

2012 წლიდან დღემდე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენერი - მათემატიკა;

2015 წლიდან დღემდე - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - უწყვეტი პროფესიული განვითარების სამსახურის ტრენერ-კონსულტანტი;

2012-2014 წლამდე - სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვეითარების ეროვნული ცენტრი - პროფესიული განვითარების სქემის მონიტორინგის სპეციალისტი;

2010 წლიდან - 2011წლამდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სასწავლო კურსი _ ინფორმაციული წიგნიერება და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, პედაგოგი;

2009-2010წ. ქ. თბილისის მერიის პროგრამა - “ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები” - ტრენერი;

2005-2007წ. ქ. თბილისის 166-ე საჯარო სკოლის ახალი ტექნოლოგიების მენეჯერი;

2003-2005წ. ქ. თბილისის 166-ე საშ სკოლა _  მათემატიკისა და ინფორმატიკის პედაგოგი;

1993-1998წ. კომპიუტერული ცენტრი “გვანცა” _ ფინანსური მენეჯერი;

1990-1994წ. თბილისის 169-ე საშ. სკოლა _ მათემატიკისა და ინფორმატიკის პედაგოგი;

1991წ. შ.პ.ს. “რეზონანსი” _ რეკლამის განყოფილება, მენეჯერი;

1990-1991წ. ქ. თბილისის 24-ე საშ. სკოლა _ მათემატიკის პედაგოგი;

1984-1985წ. სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება “მერქანი”   _ ტექნიკოსის თანამდებობა.