ეკატერინე წიფურია

პოზიცია: ხარისხის მართვის მენეჯერი

ტელ: +995 (577)929000

 e-mail: ekotsipo@gmail.com

განათლება:

2015 - 2017წწ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების ადმინისტრირება, ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი, განათლების მაგისტრი;

1999 - 2003წწ.ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,   ინგლისური ენა, პედაგოგიური, ბაკალავრი.

სამუშაო გამოცდილება:

2017 - დღემდე   - სსიპ ქ. თბილისის N 51 საჯარო სკოლა; პოზიცია - ხარისხის მართვის მენეჯერი;

2006 - დღემდე  -  სსიპ - გამოცდების ეროვნული ცენტრი; პოზიცია - მეთვალყურე;

2015 - დღემდე - სსიპ ქ. თბილისის N 51 საჯარო სკოლა; პოზიცია - ინგლისური ენის პედაგოგი;

2013 – 2014წწ. - ენის შემსწავლელი კურსები "ეროუ ქლაბ";  პოზიცია - ინგლისური ენის პედაგოგი;

2015 – 2015წწ.  - სსიპ - ქალაქ  თბილისის N64  საჯარო სკოლა; პოზიცია - ინგლისური ენის პედაგოგი;

2004  - 2006წწ. -  საერო სკოლა „ოაზისი“; პოზიცია - ინგლისური ენის პედაგოგი.